Hoppa över navigering

Möte 2022-04-14

Utskott för kollektivtrafikfrågor
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för utskottet har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare. 

 • Sammanfattad lägesrapport av tågfrågor. 

 •   4

  Uppföljning trafikförsörjningsprogrammet

  • Coronaläget

  • Säkerhetspolitiskt läge

  • Rättsprocesser, aktuellt läge

  • Aktuella trafikupphandlingar

  • Lägesrapport: Östersundslänken

  • Arbete kring ungdomskort

  • Arbete kring priser och biljetter 

  • Information från samverkansforum/styrgrupper/nätverk 

  • Ekonomi

 • Diskussion inför gemensam budgetdag för regionstyrelse och nämnder den 8 juni utifrån arbetet ovan med budget 2023, 2024 och 2025.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.