Hoppa över navigering

Möte 2022-11-03

Utskott för kollektivtrafikfrågor
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Trafikplan T24

 •   4

  Tågstrategi lägesavstämning

  • Fortsatt diskussion översyn priser och biljetter

  • Aktuella trafikupphandlingar

  • Ekonomi 2022

  • Information från samverkansgrupper/nätverk

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.