Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Avtalsuppföljning

 •   4

  Tågstrategi lägesavstämning

 •   5

  Budget 2023 och framåt- olika scenario

  • Arbete kring ungdomskort

  • Ekonomi

  • Säkerhetspolitiskt läge

  • Rättsprocesser

  • Aktuella trafikupphandlingar 

  • Information från samverkansforum/styrgrupper/nätverk

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.