Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  AT-rankning och AT-rekrytering

 • Informations- och diskussionsärende

 • Informations- och diskussionsärende

 • Regionstyrelsens FoU-råd inrättades av Jämtland läns landstingsstyrelse 2012-03-27—28 § 72, samtidigt antogs ett reglemente för rådet. Reglementet för FoU-rådet omfattar en beskrivning av rådets uppdrag och organisation. På regionstyrelsens sammanträde den 26 mars 2019, § 40, beslutade styrelsen att ge uppdrag till regiondirektör att se över reglementet.

  Reglementet behövde bland annat ses över utifrån att regionfullmäktige i juni 2018 fastställt en reviderad forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy. Det finns också ett uppdrag från regionstyrelsen till FoU-rådet om att stimulera forskning utanför medicinområdet. Regionstyrelsen konstaterade också att Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar och det pågår en mängd utvecklingsprojekt inom Region Jämtland Härjedalen. Digitalisering har en allt mer central roll som medför nya yrkeskategorier, annat arbetssätt, nya metoder och flöden.

  En översyn av reglementet har genomförts. Förutom redaktionella förändringar har anpassningar gjorts utifrån den nya forsknings-, utvecklings- och innovationspolicyn. Revideringen har också beaktat de förändringar som genomförts i Region Jämtland Härjedalens organisation för forsknings, utveckling och innovation och de utmaningar som finns inom området. I det har ingått att inkludera det regionala utvecklingsperspektivet och tydliggöra att alla yrkeskategorier, både inom regional utveckling och hälso- och sjukvården, ska ha möjlighet till forskning, utvecklings- och innovationsarbete.

 • Informations- och diskussionsärende

 •   11

  Övriga frågor och avslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.