Hoppa över navigering
 • Program för FOU-rådets sammanträde 18 februari 2020.

  Bilagor

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 • Justerat protokoll från FOU-rådets sammanträde 2 december 2020.

  Bilagor

 • Informations- och diskussionsärende

 •   6

  Slutlig fördelning av interna FOU-medel 2020

 • Informations- och diskussionsärende

 •   8

  BT-tjänstgöring

 •   9

  Primärvården som universitetsjukvårdsenhet

 •   10

  EIP on AHA

 • Region Jämtland Härjedalen saknar idag tydliga regler för fribrev i de fall en anställd har tagit fram en patenterbar uppfinning. Ett förslag till regel har därför tagits fram. Fribrev i detta sammanhang kan beskrivas som det juridiskt bindande beslutet från regionen där sagda region avsäger sig helt eller delvis alla äganderättsanspråk till den anställdes uppfinning.

  Huvudregeln, enligt § 3 lag (1949:345) om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar, är att en arbetstagare inte fritt kan förfoga över en uppfinning, som en arbetstagare gör i samband med anställning, utan att först avtala med dennes arbetsgivare. Lagen omfattar endast här i Sverige patenterbara uppfinningar. Personer som är knutna till ett universitet eller ett annat läroinstitut omfattas inte av lagen. För anställd som inte huvudsakligen arbetar med forsknings- eller uppfinnarverksamhet har arbetsgivaren rätt att förvärva rätt till att använda uppfinningen i sin verksamhet. Vill arbetsgivaren förvärva en mer långtgående rätt har den företräde framför andra.

  Region Jämtland Härjedalen har tidigare beslutat (FU 84 04 25 § 200) ”som huvudprincip förslås arbetsgivaren att inta en generös hållning vid beslut i frågor av denna art, dvs att inte generellt hävda sin företrädesrätt till uppfinningen. Detta innebär att arbetsgivaren utfärdar ett fribrev till uppfinnaren/arbetstagaren med eventuellt förbehåll om återbetalning av arbetsgivarens nedlagda kostnader. I de fall arbetsgivaren vill göra anspråk på sina rättigheter bör det i första hand vara av näringspolitiska skäl eller vårdskäl.”

  Enligt föreslagna regler har Region Jämtland Härjedalen två alternativ att välja mellan när en anställd har tagit fram en patenterbar innovation; Region Jämtland Härjedalen avsäger sig alla rättigheter eller att Region Jämtland Härjedalen låter den anställda utveckla och sälja innovationen men regionen förbehåller sig en rätt att använda innovationen inom sin verksamhet, en så kallad nyttjanderätt.

  Bilagor

 •   12

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.