Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Föregående protokoll

 • Informations- och diskussionsärende

 •   6

  Budget 2021 och redovisning av kostnader för lärarutbildning

 •   7

  Hur FOU-verksamheten arbetar utifrån regionplanen

 •   8

  Lägesrapport KTC

 •   9

  Aktuell information om införande av BT tjänstgöring

 •   10

  Implementation av C3-Cloud

 •   11

  Hur överförs FOU:s förmåga att söka och få Europeiska fondmedel de till resten av Regionens verksamhet

 •   12

  Pre-Nobel

 •   13

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.