Hoppa över navigering
  • I Regionstyrelsens årliga uppföljningsplan anges de områdens som styrelsen särskilt ska följa under året. Något som ofta ingår i styrelsens uppföljningsplan är uppföljning av de politiskt tillsatta råden. Enligt den ska styrelsen följa upp FoU-rådets arbete på sitt möte den 7 december. 

    Ett förslag på rapport till regionstyrelsen har tagits fram. Rapporten innehåller en beskrivning av rådets arbete under 2023 och en kort sammanfattande analys om huruvida rådet uppfyllt syftet i enlighet med rådets reglemente. FoU-rådets ledamöter lämnar synpunkter på rapporten.

    FoU-rådets ledamöter diskuterar kring rådets uppdrag och roll i den övergripande styrning. Ledamöterna tycker att det är bra att styrelsen får fördjupning om regionens arbete med forskning, utbildning och utveckling. Men att det är viktigt att det tydliggörs hur rådet ska arbeta och fungera. Pågående översyn av reglementet är ett bra tillfälle att titta närmare på det. 

     

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.