Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • En preliminär föredragningslista har utsänts till FOU-rådets ledamöter.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Informations- och diskussionsärende

 •   6

  FOU-Budget 2020

 •   7

  Fika efter en forskare 5 oktober

 •   8

  Information om utlysning forskningsmedel via Kvinnliga föreningen gamla Östersund

 •   9

  Information om Pre-nobel (9/12) dag på Östersundsbibliotek (kostnad fika, kommunikationsinsattser, filmer, sociala flöden).

 •   10

  Förnyelse av avtal LP4U

 • Thomas Drevhammar, anställd som överläkare vid enheten Anestesi vid Östersunds sjukhus, har ansökt om att få ett fribrev. Fribrevet gäller utveckling och eventuell kommersialisering av följande projekt:

  1) Vidareutveckling av återupplivningssystemet rPAP
  2) Ett nytt CPAP system som är mindre och lättare än befintliga system
  3) Flödesmätning och läckageoptimering vid CPAP behandling
  4) Nebulisering vid CPAP behandling

  Thomas Drevhammar har tidigare beviljats följande interna FoU-medel för år:
  2016, 415 000 kr (deltidstjänst forskarutbildning)
  2017, 60 000 kr + 100 000 kr (forskningsprojektmedel)
  2018, 140 000 kr (deltidstjänst postdok - docentmeritering)
  2019, 260 000 kr (deltidstjänst postdok – docentmeritering).

  De interna FoU-medlen (forskningsprojektmedel, deltidstjänst forskarutbildning och postdok) gäller för ett år i taget.

  Huvudregeln, enligt § 3 lag (1949:345) om arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar, är att en arbetstagare inte fritt kan förfoga över en uppfinning, som en arbetstagare gör i samband med anställning, utan att först avtala med dennes arbetsgivare.

  För anställd som inte huvudsakligen arbetar med forsknings- eller uppfinnarverksamhet har arbetsgivaren rätt att förvärva rätt till att använda uppfinningen i sin verksamhet. Vill arbetsgivaren förvärva en mer långtgående rätt har den företräde framför andra.

  Regionen har dock beslutat (FU 84 04 25 § 200) att ”som huvudprincip förslås arbetsgivaren att inta en generös hållning vid beslut i frågor av denna art, dvs att inte generellt hävda sin företrädesrätt till uppfinningen. Detta innebär att arbetsgivaren utfärdar ett fribrev till uppfinnaren/arbetstagaren med eventuellt förbehåll om återbetalning av arbetsgivarens nedlagda kostnader. I de fall arbetsgivaren vill göra anspråk på sina rättigheter bör det i första hand vara av näringspolitiska skäl eller vårdskäl.”

 •   12

  Policy gällande fribrev och innovation

 •   13

  Övriga frågor och avslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.