Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av Föredragningslista

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information från organisationerna

 •   7

  Uppföljning och planering

 •   8

  Fika

 •   9

  Dagsläget för vaccinering

 •   10

  Information Vårdval Hörselvård

 •   11

  Digitala lösningar

 •   12

  Kollektivtrafikens biljettsystem

 • Inger Breil öppnade mötet. 

 • Enligt reglemente för Pensionärsrådet har föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade har utsänts till ledamöter och ersättare. 

 • Upprop av ledamöter skedde genom Teams. 

 • § 4

  Val av justerare

 • § 5

  Föregående protokoll

 • SKPF - Ett första styrelsemöte hålls 9 februari. Små studiecirklar är igång. 
  Årsmötets slutdatum är framflyttat till den sista juni. 

  SPF - Roland Johansson
  Riksstyrelsen hade möte 12 januari, utbildning via Zoom (digitalt mötesverktyg) har skickats ut för ett första utbildningstillfälle 10 februari det handlar om att delta och leda ett möte digitalt. 
  SPF-Frösön Majvor Enström - Styrelsen har möte enligt plan. Möten ska nu fortsätta att ske via Zoom. Det mesta är inställt och särskilt nu när det är kallt och man inte kan träffas ute. 

  PRO - Inger Könberg - Det är som de övriga organisationerna, det mesta inställt. Men vandringsgrupper genomförs på söndagar.

 • Åke Mörtsell tar över som ordförande. 

  Enligt bilaga Verksamhetsplanering.

  Inger Breil vill att ärende angående geriatrik ska läggas till på Verksamhetsplaneringen. 

  Margareta Winberg - informerar att den geriatriska frågan är en brist över hela Sverige och att det är lyft att se över denna fråga. 

  Christine Persson - Verksamheten behöver komma fram och informera men detta gäller inte alla, utan några HC. 

  Hans Svensson - Flera Regioner har reagerat över den rapport som skrivits då den generaliserar denna fråga då det ser så olika ut. 

  Hans Svensson informerar att Urban Tirén skulle kunna informera Pensionärsrådet då han arbetat med en utredning inom Region Jämtland Härjedalen. 
  Paulina tar fram rapporten och skickar ut till alla deltagarna. 

  Roland Johansson - Tycker att denna fråga är av vikt. 

  Majvor Enström - Detta har inte fungerat i vanlig vård. Och att kritik har funnits i många år. 

  Redovisning av projektet - Framtidens PV

  Årsbokslut för Regionen - verksamhetsmålen. 
  Förslag är att dra ut vissa delar ur årsbokslutet och få dessa presenterade. 
  Det som ska informeras om de delar som är pensionärsrelaterade. 
  Frågan diskuteras vid nästa avstämning. 

  Beslutet om gratis influensavaccin hade inte gått ut till Östersunds kommun, därför har de tagit en betalning på 75 kr för de som vaccinerat sig på särskilda boenden. Inger Breil har varit i kontakt med Östersunds kommun som bekräftade att återbetalning ska ske. 

 • Anita Secher och Urban Tirén informerar om planeringen för vaccinering mot Covid-19.

  Gemensam målsättning i ök om genomförande av vaccinering mot Covid-19 mellan staten och SKR är att alla boende i Sverige 18 år och äldre ska erbjudas vaccinering första halvåret 2021

  •Prioriteringsordning i nationell plan från FoHM?

  •Fas 1 Säbo/hemsjukv/hemtjänst, personal nära dessa grupper, vuxna hushållskontakter?, ca 15 000 personer

  •Fas 2 från70 års ålder, vuxna som omfattas av LSS, övr hälso- och sjukvårdspersonal,? ca 25 000 personer

  •Fas 3 riskgrupper 18-69 år?, ca 15 000 personer

  •Fas 4 övriga?, ca 45 000 personer

  •Förtydliganden kommer kring riskgrupper

  Genomförda vaccinationer tom vecka 3, fas 1
  Totalt 3525 doser utlevererade i länet + 975 doser v 4.

  –Vaccinationsmottagning i Östersund, Campus

  Olika sätt att boka vaccination – webtidbok, ett telefonnummer, öppen mottagning

  Fördelning av vaccin varje vecka
  Små dosleveranser, ca 1000 doser per vecka, alla doser fördelas ut.

  Information om när det är dags att få vaccin kommer som information i dagspress, 1177 mm. Vilka vaccinationsplatser som finns, hur man kan boka mm

  Ingen kallelse skickas ut då denna vaccinering är frivillig.

  Två doser med 3-4 veckors mellanrum.

  Man kan inte välja vilket vaccin man vill ha.

  Hälsodeklaration ska fyllas i, en vid varje vaccinationstillfälle.

  Information på 1177.se besvarar många av de frågor som finns.

  När större mängder vaccin börjar att skickas ut så kommer fler mottagningar att öppna.

  Fråga: Stämmer det att de som är äldre än 70 år ska prioriteras? 
  Svar: Ja det stämmer, det är nationella riktlinjer. 

  Fråga: Är det inte bättre att skicka ut en kallelse till dom som kan vaccineras, kallelse kan styra hur mycket vaccin som finns. 
  Svar: Jag tar med mig synpunkten till särskild ledning vaccination. 

  Fråga: Måste jag boka tid för att kunna vaccineras? 
  Svar: Ja, men senare när det finns obegränsat med vaccin kan öppna mottagningar öpnnas.

  Fråga: Jag är 70+ och min man är 80+, finns det möjlighet till samvaccinering? 
  Svar: Frågan tas med till särskild ledning vaccination, men en samordning kring sådana situationer bör kunna hanteras. 

 • Regionstyrelsen beslutade dec 2020 att reda ut frågan till varför det är så lång väntetid för hörselvårdspatienter. Tidigare utredning genomfördes 2013.

  Per Byenfeldt och Lena Weinstock Sved informerar om Vårdval Hörselvård. 

  Synpunkter kring detta kan mailas till lena.weinstock-sved@regionjh.se
  Frågan i denna utredning är om det ska konkurrensutsättas delar av kedjan eller hela kedjan inom hörselvården. 

  Att testa ut en hörapparat genererar tre besök, mätning/gjutning, utprovning och uppföljningsbesök. 

  tom 210126
  Väntade nybesök: 1107 varav 930 har väntat mer än 3 månader. 

  Utdömda hörapparater mer än 5 år gamla. 

  402 varav 294 har väntat mer än 3 månader.

  Hörcentralen kommer att flytta till Hus 9, där Pedagogiska hörselvården redan sitter. Detta resulterar att Hörselvården blir mer som en minimienhet. 

  Fråga: Med denna rekrytering, innebär det att köerna minskar?
  Svar: Ja, det är målsättningen. 

  Fråga: Varför är det så långa köer? 
  Svar: Det är kombination av kompetensbrist och organisation. 

  Fråga: Ska detta resultera i att detta privatiseras utifrån lagen om valfrihetssystem? Är det utifrån samma fråga?
  Svar: Utredningen handlar om att se över den frågan. 

  Fråga: Varför jämför ni med Sörmland? 
  Svar: De har kommit ner bra i väntetider och har ett bra flöde. Det är viktigt att ha omvärldsbevakning och att sedan skapa en Jämtlandsmodell.

  Fråga: Nya EC har fått uppdrag att prioritera hörselvården och den chefen har väl också ett annat ben vilket är synvården. Hur har ni tänkt den fördelningen? 
  Svar: EC ska arbeta riktat mot hörselvården, den andra enheten inom ögon har två EC som sköter frågorna där. 

  Verksamheten har skött denna utredning väldigt bra. 

  2013 gjordes en motsvarande utredning, där fick Pensionärsrådet möjlighet att lämna synpunkter vilket var att hålla ihop hela kedjan. 

  Primär åldersgrupp är äldre, och de tycker ofta att det är jobbigt att resa. Och särskilt nu med den pandemi som råder så har resor ställts in.

 • Anna Granevärn håller en kort presentation och bjuds in till nästa möte för fortsatt presentation. 

  Dagens presentation är skickad till Paulina som kan distribuera ut den till Pensionärsrådet. 

  Projektet God och Nära vård har många digitala lösningar. 
  Det finns möjlighet att träffa läkare, psykolog osv med telefon eller dator. Det finns också möjlighet att få hjälp av sin HC att ha sitt videomöte där. 

  Chatt är något som kommer ganska stort. Det är större än videobesök. Detta öppnar möjligheten för de patienter som har svårigheter att prata direkt i video eller i telefon.

  En viktig princip i digitaliseringen är att de vanliga vägarna finns kvar. De som vill vara digitala är det och de som vill nyttja de vanliga kontaktvägarna kan göra det. Denna bredd ger ökad möjlighet för alla att komma i kontakt med vården. 

 • Eggert Sigurdsson Öhrnell presenterar övergripande om Kollektivtrafiken och kommande biljettsystem. 

  Biljettsystemet har olika lösande av biljett, det finns biljettstationer samt ombud ute i länet. Men de överlägset största grupperna för lösande av biljett är via kort på bussen eller via app.

  Idag säljs endast dag och enkelbiljetter via appen. 
  Busskort kan endast laddas med kort, betalkassa eller via Länstrafikens hemsida. 

  Att köpa en biljett i appen kan göras i hela landet, förutsatt att man har en telefon som kan hantera appar. Vi måste se till att alla kan resa. Många lösningar bygger på appen, men vill lägga vikt i att kort inte kommer att försvinna. 

  Fråga: Medborgare vet inte hur de ska lösa biljett, det finns ingen tillgänglighet/information hur man ska lösa en biljett. 
  Svar: Det har varit begränsade medel hur vi ska kunna informera ut hur biljetter kan lösas. Också att all teknik inte har kunnat införas som det önskas. 

  Fråga: Vi är representanter för Pensionärsföreningar, vi har inte appar eller digitala lösningar. 
  Svar: Vi försöker att hitta sätt för våra resenärer att kunna ladda sitt kort utan en smart telefon

  Fråga: Finns användarmanualer för hur biljetter kan köpas i appen eller hur busskortet kan laddas på Länstrafikens hemsida? Vikten behöver nog läggas i hur de digitala lösningarna ska användas och inte att de finns.
  Svar: Det ska finnas manualer. 

  Manualer skickas till Paulina som distribuerar ut dessa till Pensionärsrådet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.