Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Uppföljning och planering

 •   7

  Information från organisationerna

 •   8

  Vaccination 3e sprutan samt hur vaccination mot säsongsinfluensa ska organiseras

 •   9

  Fika

 • 1.Regionens medicinska ansvar i särskilda boenden

  2.Hur säkerställer Regionen att läkarmedverkan fungerar i privata Säbo?

  3.Läkemedelsuppföljning i äldrevården

   

 •   11

  Medicinsk fotvård

 •   12

  TBE-vaccination vid HC

 •   13

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.