Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop ledamöter

 •   3

  Val av justerare

 • Enligt reglemente för Pensionsrådet i Region Jämtland Härjedalen, har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlande under sammanträdet, skickats ut till ledamöter och ersättare.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information från organisationerna

 •   7

  Uppföljning och planering

 •   8

  Information vaccinering lägesrapport

 •   9

  Fika

 •   10

  Personalförsörjningen / Sommar

 •   11

  Kollektivtrafiken

 • Vid Pensionärsrådet den 26 oktober 2020, fastställdes sammanträdestider för 2021. Med anledning av Regionstyrelsen har sitt sammanträde den 9 december, föreslås att Pensionärsrådet flyttar sitt sammanträde till den 6 december 2021. 

 •   13

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.