Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Upprop av ledamöter

 •   4

  Val av justerare och tid för justering

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Sammanfattning av sommaren och bemanningsläget inom hälso- och sjukvården

 •   7

  Aktuella frågor i regionen

 •   8

  Coronaläget och spruta nummer 5

 •   9

  Uppföljning verksamhetsplanering 2022

 •   10

  Information från organisationerna

 •   11

  Åtgärdsplan för kompetensförsörjning, särskild ledning kompetensförsörjning

 •   12

  Tandvård för äldre

 •   13

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.