Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop av ledamöter och ersättare

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Läget i pensionärsorganisationerna och Region Jämtland Härjedalen

 •   7

  Regionens växande byråkrati

 • Ett förslag till uppföljning och planering för pensionärsrådet 2024 har arbetats fram av pensionärsrådets arbetsutskott. 

 •   9

  Uppföljning: projektet Invånarmedverkan

 •   10

  Tandvård och tandvård för äldre

 •   11

  Övriga frågor

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.