Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information från organisationerna

 • Förslag på datum för 2022 års Pensionärsråd;

  27 januari kl 09:00 - 12:00

  24 mars kl 09:00 - 12:00

  25 maj kl 09:00 - 12:00

  25 augusti kl 09:00 - 12:00

  27 oktober kl 09:00 - 12:00

  1 december kl 09:00 - 12:00

 •   8

  Föredrag, Tarmscreening

 •   9

  Fika

 •   10

  Framtiden Primärvård / Digitala lösningar Primärvård

 •   11

  Kostnader i samband med besök Ögonkliniken

 •   12

  Information om Översyn av den politiska organisationen

 •   13

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.