Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Vårdvalsnämnden har ekonomiskt ansvar för av Regionfullmäktige tilldelad budgetram för vårdvalen, andra privata vårdgivare samt det reformerade tandvårdsstödet.

  Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre uppdrag

  Hälsoval/vårdval
  Privata vårdgivare
  Beställartandvård

  För 2016 resulterar vårdvalsnämnden med ett överskott motsvarande 2,6 mkr, beroende på outnyttjade medel inom beställartandvården samt ej nyttjade medel för läkare inom Lagen för läkarvårdsersättning.

  I bokslutet har även målen i vårdvalsnämndens verksamhetsplan följts upp där de flesta målen är uppnådda. Arbete fortsätter med bland annat avtalsrelation med folktandvården och länets kommuner samt utveckling av distansoberoende teknik.

 • Vid Vårdvalsnämndens möte i november 2016 fattades beslut om verksamhetsplan för 2017. Efter att beslutet fattades har budgeten justerats på grund av att den ortopediska verksamheten som utförts i privat regi har återgått i egen regi.

 • Elin Hoffner (V) har i en motion föreslagit att det ska vara möjligt för fler patientgrupper att beviljas remiss för medicinsk fotvård. Genom att förebygga och behandla fotskador skulle, enligt motionen, bland annat amputationsfrekvensen reduceras. Exempel som ges på aktuella diagnosgrupper är psoriasis, förlamning, neuropati och andra ledsjukdomar.

  Region Jämtland Härjedalen subventioner sedan 1993 medicinsk fotvård för patienter med diabetes, arteriell insufficiens i nedre extremiteterna samt reumatoid artrit. På grund av ändrad behandling klarar idag de flesta reumatiker att själva sköta sin fotvård. Utifrån det ekonomiska läget i regionen beslutade Regionfullmäktige 2016-10-19 § 146 om att reducera fotvårdsförmånen för patienter med reumatism till att gälla enbart de med nedsatt handfunktion.

  De grupper som Region Jämtland Härjedalen idag subventionerar för medicinsk fotvård är där amputationsrisken är som störst. På grund av det rådande ekonomiska läget finns i dagsläget inte resurser att utöka till fler diagnosgrupper.

 • Beslut fattade av chefer:

  -Ersättningsetablering Hjalmars. Tilldelningsbeslut
  -Samverkansavtal Söderholm. Avtal
  -Prisjustering Paulsson i Östersund AB. Prisjustering
  -IT avtal Black Aints Applikation AB. Avtal

 • På grund av inplanerad budgetdag för regionstyrelsen 2017-03-16 dit vårdvalsnämndens presidium kommer att inbjudas föreslås vårdvalsnämndens sammanträde 16/3 flyttas till 15/3.

 • Vårdvalsnämnden har ekonomiskt ansvar för av Regionfullmäktige tilldelad budgetram för vårdvalen, andra privata vårdgivare samt det reformerade tandvårdsstödet.

  Vårdvalsnämndens verksamhet består av tre uppdrag

  Hälsoval/vårdval
  Privata vårdgivare
  Beställartandvård

  För 2016 resulterar vårdvalsnämnden med ett överskott motsvarande 2,6 mkr, beroende på outnyttjade medel inom beställartandvården samt ej nyttjade medel för läkare inom Lagen för läkarvårdsersättning.

  I bokslutet har även målen i vårdvalsnämndens verksamhetsplan följts upp där de flesta målen är uppnådda. Arbete fortsätter med bland annat avtalsrelation med folktandvården och länets kommuner samt utveckling av distansoberoende teknik.

 • Vid Vårdvalsnämndens möte i november 2016 fattades beslut om verksamhetsplan för 2017. Efter att beslutet fattades har budgeten justerats på grund av att den ortopediska verksamheten som utförts i privat regi har återgått i egen regi.

 • Elin Hoffner (V) har i en motion föreslagit att det ska vara möjligt för fler patientgrupper att beviljas remiss för medicinsk fotvård. Genom att förebygga och behandla fotskador skulle, enligt motionen, bland annat amputationsfrekvensen reduceras. Exempel som ges på aktuella diagnosgrupper är psoriasis, förlamning, neuropati och andra ledsjukdomar.

  Region Jämtland Härjedalen subventioner sedan 1993 medicinsk fotvård för patienter med diabetes, arteriell insufficiens i nedre extremiteterna samt reumatoid artrit. På grund av ändrad behandling klarar idag de flesta reumatiker att själva sköta sin fotvård. Utifrån det ekonomiska läget i regionen beslutade Regionfullmäktige 2016-10-19 § 146 om att reducera fotvårdsförmånen för patienter med reumatism till att gälla enbart de med nedsatt handfunktion.

  De grupper som Region Jämtland Härjedalen idag subventionerar för medicinsk fotvård är där amputationsrisken är som störst. På grund av det rådande ekonomiska läget finns i dagsläget inte resurser att utöka till fler diagnosgrupper.

 • På grund av inplanerad budgetdag för regionstyrelsen 2017-03-16 dit vårdvalsnämndens presidium kommer att inbjudas föreslås vårdvalsnämndens sammanträde 16/3 flyttas till 15/3.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.