Hoppa över navigering
 •  09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning                  

                        Information sekreterare

  09:10-09:40  Diskussion Förfrågningsunderlag 2019 (Hälsoval, fotvård och tandvård barn och unga vuxna). Lena Weinstock Svedh och Lotta Hagberg 

           

  09:40-10:00  Fika 

   

  10:00-10:15  Forts diskussion Förfrågningsunderlag

  10:15-11:00  Uppföljning: Vårdval tandvård för barn och unga vuxna, medicinsk fotvård nationella taxan. Lena Weinstock Svedh och Ricard Dahl

  11:00-11:15  Information Tillitsdelegationen. Lena Weinstock  Svedh                  

  11:15-12:00  Information robotkirurgi. Daniel Nilsson  

   

  12:00-13:00  Lunch

   

  13:00-14:00  Digitala läkarbesök. Maria Larm

  14:00-14:40  Information inför beslut. Lena Weinstock Svedh och Lotta Hagberg

  14:40-15:00  Kaffe            

  15:00-15:15  Partigrupp

  15:15-16:00  Beslut:

  • Årsbokslut hälsoval

  • Delegationsbeslut

  • Anmälan av inkomna handlingar – månadsrapport februari

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

   

 • Inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen sker uppföljning enligt kapitel 5 i förfrågningsunderlag 2017 (VVN/8/2016).

  Vårdgivaren ska lämna/tillhandahålla uppgifter som regionen anser sig behöva för att följa upp och kontrollera:

  • att verksamheten bedrivs i enlighet med förfrågningsunderlaget och de mål och riktlinjer som regionen fastställt

   

  • att vårdgivarens säkerhets- och kontrollsystem är tillräckliga

   

  • att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt


  Årsbokslutet innehåller en sammanfattning av verksamhetsberättelserna från enheterna som ingår i hälsovalet. I december 2017 ingick i hälsovalet 19 vårdenheter med 13 filialer i egen regi samt 5 vårdenheter med 6 filialer i annan regi.

  Bilagor

 • Månadsrapport per 2018-02 för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen, privata vårdgivare upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), reformerade tandvårdsstödet samt tandvård för barn och unga vuxna.

  Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt planering men varierar över tid, vilket gör att det uppstår skillnad mellan utfall och budget. Resultat efter två månader är + 2,8 mkr beroende på att vissa aktiviteter ännu inte fått utfall.

  Så här i början av året är det svårt att se om den privata aktören arbetar upp till taket i avtalet samt om beställartandvården och hälsovalet ger överskott. Underskottet på 2 mkr för felaktigt budgeterad momsintäkt bedöms i dagsläget kompenseras av icke utnyttjade medel för bedömningstandvården. Prognosen för helår beräknas således till +-0.

  Bilagor

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

   

  • Försäljning av ersättningsetablering fysioterapi, Lundh. Tilldelningsbeslut 2018-02-16 (VVN 31/2017).

   

  • Samverkansavtal ersättningsetablering fysioterapi tecknat med Jens Andersson 2018-03-21 (VVN/8/2018).
 • Inom Hälsoval Region Jämtland Härjedalen sker uppföljning enligt kapitel 5 i förfrågningsunderlag 2017 (VVN/8/2016).

  Vårdgivaren ska lämna/tillhandahålla uppgifter som regionen anser sig behöva för att följa upp och kontrollera:

  • att verksamheten bedrivs i enlighet med förfrågningsunderlaget och de mål och riktlinjer som regionen fastställt

   

  • att vårdgivarens säkerhets- och kontrollsystem är tillräckliga

   

  • att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt


  Årsbokslutet innehåller en sammanfattning av verksamhetsberättelserna från enheterna som ingår i hälsovalet. I december 2017 ingick i hälsovalet 19 vårdenheter med 13 filialer i egen regi samt 5 vårdenheter med 6 filialer i annan regi.

 • Månadsrapport per 2018-02 för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen, privata vårdgivare upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), reformerade tandvårdsstödet samt tandvård för barn och unga vuxna.

  Aktiviteter inom respektive kostnadsställe sker enligt planering men varierar över tid, vilket gör att det uppstår skillnad mellan utfall och budget. Resultat efter två månader är + 2,8 mkr beroende på att vissa aktiviteter ännu inte fått utfall.

  Så här i början av året är det svårt att se om den privata aktören arbetar upp till taket i avtalet samt om beställartandvården och hälsovalet ger överskott. Underskottet på 2 mkr för felaktigt budgeterad momsintäkt bedöms i dagsläget kompenseras av icke utnyttjade medel för bedömningstandvården. Prognosen för helår beräknas således till +-0.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.