Hoppa över navigering
 • 09:00-09:30  Resa Östersund - Krokom

  09:30-12:00  Studiebesök Krokoms hälsocentral inkl kaffe

  12:00-13:20   Lunch

  13:20-13:30   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

  13:30-14:30  Uppföljning mödra – och barnhälsovården Anna Lundmark och Anna Meschaks

  14:30-14:50  Fika               

  14:50-15:40  Diskussion utkast verksamhetsplan 2018

  15:40-15:50  Partigrupp

  15:50-16:00  Beslut:

                      -Delegationsbeslut

  16:00-16:30  Resa Krokom - Östersund

  Bilagor

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

  -Önskan om avtalsuppsägning LOV medicinsk fotvård Fötter i Åre (LS/18/2014). Ansökan om uppsägning godkänd med avtalsslut 2017-09-01

  -Ansökan från Grindes fotvård om godkännande i LOV medicinsk fotvård (VVN/17/2016). Ansökan godkänd från 2017-10-17

  -Ansökan från Söderholm om flytt av verksamhet, fysioterapeut enligt Lagen om fysioterapiersättning (VVN/29/2016). Ansökan godkänd från 2017-10-01

  Beslut fattade av regiondirektör Hans Svensson:

  -Ansökan från Medinordab AB om godkännande i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/22/2017). Ansökan godkänd 2017-09-04. Verifiering ska ske innan avtal tecknas

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

  -Önskan om avtalsuppsägning LOV medicinsk fotvård Fötter i Åre (LS/18/2014). Ansökan om uppsägning godkänd med avtalsslut 2017-09-01

  -Ansökan från Grindes fotvård om godkännande i LOV medicinsk fotvård (VVN/17/2016). Ansökan godkänd från 2017-10-17

  -Ansökan från Söderholm om flytt av verksamhet, fysioterapeut enligt Lagen om fysioterapiersättning (VVN/29/2016). Ansökan godkänd från 2017-10-01

  Beslut fattade av regiondirektör Hans Svensson:

  -Ansökan från Medinordab AB om godkännande i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/22/2017). Ansökan godkänd 2017-09-04. Verifiering ska ske innan avtal tecknas

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.