Hoppa över navigering
 • 09:00-09:10   Val av justerare

                        Fastställande av föredragningslista

                        Ordförandes inledning

                        Information sekreterare

   

  09:10-09:50   Information inför beslut. Lena Weinstock Svedh

   

  09:50-10:20  Partigrupp

                 

  10:20-11:00  -Beslut översyn förfrågningsunderlag

                       -Delegationsbeslut

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för vårdvalsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

   

 • Regionfullmäktige beslutade i juni 2017, i samband med att förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018 beslutades, att ge vårdvalsnämnden tillsammans med regionstyrelsen i uppdrag att se över förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen inför 2019 för att undersöka möjligheterna att ytterligare stimulera primärvårdens utveckling som styrande i regionens sjukvårdssystem(RS/1044/2017).

  Översynen ska också hantera regionstyrelsens beslut om resultatförbättrande åtgärder 2018-2020. ”Nuvarande regelverk för primärvårdens hälsoval avseende konkurrensneutral verksamhet är i grunden från 2009. För att se över möjligheterna att ytterligare vässa hälsovalet skall nuvarande regelverk ses över. Översynen ska även omfatta ersättningssystemet” (RS/582/2017).

  Vårdvalsnämnden fattade vid mötet i september 2017 om direktiv för ovanstående uppdrag (VVN/25/2017). Översynen ska belysa om hälsovalet kan bidra till:

  • att en större del av hälso- och sjukvården utförs i primärvården
  • att primärvården styr patientens resa genom vårdkedjan
  • ett ökat samarbete mellan primärvård och specialistsjukvård
  • ökad tillgänglighet

   

  Översynen ska dessutom belysa primärvårdens uppdrag:

  • Utifrån definition och lokalisering av hälsocentral samt filial
  • Utifrån ansvar för kompetensförsörjning
  • Avseende uppföljning av hälsovalet


  Översynen ska även omfatta ersättningssystemet.

  Uppdraget ska återredovisas för vårdvalsnämnden och regionstyrelsen i januari 2018.

  Representanter från vårdvalsnämnden och regionstyrelsen har ingått i en arbetsgrupp tillsammans med berörda tjänstemän. Resultat redovisas i beslutsunderlaget.

  Bilagor

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

  -Önskan om avtalsuppsägning LOV medicinsk fotvård, Fotvårdsgaraget (LS/386/2012). Ansökan om uppsägning godkänns med avtalsslut 2018- 04-30.

  -Önskan om avtalsuppsägning, Kristinas fotvård (LS/386/2012). Ansökan om uppsägning godkänns med avtalsslut 2017-12-01.

  -Ansökan från Petras fotvård om godkännande i LOV medicinsk fotvård (VVN/17/2016). Ansökan godkänd från 2017-12-01

  Beslut fattade av regiondirektör Hans Svensson:

  -Ansökan från Medinordab AB om godkännande i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/22/2017). Ansökan godkänd efter verifiering 2017-12-01.

 • Beslut fattade av beställarchef Lena Weinstock Svedh:

  -Önskan om avtalsuppsägning LOV medicinsk fotvård, Fotvårdsgaraget (LS/386/2012). Ansökan om uppsägning godkänns med avtalsslut 2018- 04-30.

  -Önskan om avtalsuppsägning, Kristinas fotvård (LS/386/2012). Ansökan om uppsägning godkänns med avtalsslut 2017-12-01.

  -Ansökan från Petras fotvård om godkännande i LOV medicinsk fotvård (VVN/17/2016). Ansökan godkänd från 2017-12-01

  Beslut fattade av regiondirektör Hans Svensson:

  -Ansökan från Medinordab AB om godkännande i Hälsoval Region Jämtland Härjedalen (VVN/22/2017). Ansökan godkänd efter verifiering 2017-12-01.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.