Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av Föredragningslista

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Information om Coronaläget

 •   7

  Fika

 •   8

  Tillgänglighetskonferens 2021 - Uppföljning

 •   9

  Övrigt

 • Ordförande Catarina Espmark presenterade mötets öppnande.

 • Enligt reglemente för Tillgänglighetsrådet har preliminär föredragningslista över de ärenden som
  avses bli behandlade utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Då rådet hölls digitalt så fick ledamöterna presentera sin närvaro genom Teams.

 • § 23

  Val av justerare

 • Närvaron i föregående protokoll var felaktig då sekreterare hade klickat fel under närvaron i dokumentsystemet. Detta informerades till rådet och att inga frågor har behandlats felaktigt under föregående möte trots att det kan uppfattas så under närvaron i protokollet. 

  Närvaron skulle ha presenteras enligt följande: 

  Beslutande ledamöter:
  Catarina Espmark (M) (Ordförande)
  Tommy Eriksson (Funktionsrätt J/H)
  Britt-Inger Bodén (Funktionsrätt J/H)
  Märet Rolandsson (Funktionsrätt J/H)
  Monika Rolandsson (Synskadades riksförbund Jämtlands län)
  Carina Moen (vice ordförande) (DHR)
  Lillemor Rydow (Funktionsrätt J/H) ersätter Lars Brolén. 

  Inger hade en kommentar om titeln för temat på Konferensen. Det tas upp under punkten Tillgänglighetskonferens 2021 - Uppföljning. 

   

   

 • Ställdes in p.g.a. det rådande läget med Covid-19. Försöker igen med en presentation i januari.

 • P.g.a. det rådande läge utifrån hur Regionen ser på sin verksamhet så rekommenderar AU att flytta fram Tillgänglighetskonferensen till 26 augusti för att möjliggöra ett genomförande av konferensen. 

  Temat för dagen: Upplevelse av naturen som alla kan ta del av. 

  ·  Jämtland Härjedalens turism kan också bidra till ämnet. Catarina Espmark – Har varit i kontakt och får återkoppling i januari. Dom är positivt inställda. 

  · Carina Moen gav förslag på olika sporter och aktiviteter som skulle kunna presenteras kopplat till ämnet. Carina känner till Håkan Munksten som åker sitskie, han har även husvagnssemestrar med sin familj. – Har inte hunnit kontakta dom än.

  · Länsstyrelsen kommer och berättar om det arbete som dom gör, vilka besöksmål som finns och vilka som planeras att utöka tillgängligheten för funktionshindrade. Paulina kollar med Emmy Nilsson och bl a fråga om upplägg där Länsstyrelsen sponsrar föreläsare, samarbetspartner i konferensen. Paulina har tagit kontakt, inväntar svar.

  · Åre folkhögskola har lärare som deltagit i slalom, längd, snöskor för synskadade. Någon representant från dom. Monika Rolandsson. Har tagit kontakt med Peter Kärnberg som är positiv till att medverka. Eventsamordnare på Åre Folkhögskola, hur arbetar dom med genomförande av event och liknande? Monika tar kontakt med Peter som i sin tur kan kolla i sitt nätverk kring denna fråga. 
  Peter Kärnberg kommer gärna och berättar mer om de aktiviteter som genomförs på vintern för synskadade. Peter är blind. - Föreläsare
  Monika vet även om en kille som vandrar mycket som är blind.

  · Monika - Fjällkajakcentrum – vet inte om det finns/funnits specialanpassad verksamhet. Carina berättar om Bosön där dom har kajakverksamhet som är specialanpassad. - Föreläsare

  Märet har varit i kontakt med Lisa Whass som skickat kontaktuppgifter till Johan Nilsson som är föreläsare. Han har två barn med funktionsvariationer. - Föreläsare. Lisa Whass uppmanas att ta kontakt med Johan Nilsson, har inte hon möjlighet så tar Paulina kontakt med honom. 

  Anbjörn - P.g.a. tidigare deltagande stryks detta förslag på föreläsare. 

  Carina berättar om en kille som kopplar på sin rullstol på sin cykel och cyklar överallt. - Föreläsare. Carina får i uppgift att ta reda på mer och ev. kontakta honom. 

  Diskussion sker om att konferensen ska hållas utomhus. Hörsalen är bokad som en sista utväg vid händelse av dåligt väder. Det bästa är att hitta ett alternativ där det går att vara utomhus trots väder. 

  Rådet blir uppmanad att fundera mer kopplat till konferensen till nästa möte i januari. 

  Hörsalen Jamtli - Paulina får i uppdrag att försöka få tag på någon som kan svara på frågorna. 

  Rådet känner att det är på väg åt rätt håll. De som inte hunnit kolla upp sin information gör det så snart de kan och skickar informationen till Paulina, Catarina eller Carina så de kan ta med sig informationen till nästa AU i januari. 

  Huvudföreläsare och föreläsare diskuteras på nästa råd. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.