Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Aktuellt läge i organisationerna och Region Jämtland Härjedalen

 • Information om arvfondsprojektet Arena Paraidrott. 

 •   6

  Genomgång av verksamhetsplanering

 •   7

  Information från brukarrådet

 •   8

  Tillgänglighetskonferens 2022

 • Tillgänglighetsrådet beslutade den 7 december 2021, § 41, sammanträdestider för 2022. Sammanträdet den 22/9 föreslås att flyttas till den 14/9. 

 •   10

  Övrigt

 •   11

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.