Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Upprop av ledamöter

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Läget i organisationerna

 •   7

  Österslänken-Östersunds sjukhus

 •   8

  Studiebesök restaurang Kajutan

 •   9

  Tillgänglighetskonferens 2023

 •   10

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.