Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop av ledamöter och ersättare

 •   3

  Val av justerare och tid för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslistan

 •   5

  Föregående protokoll

 • Informationsärende.
  Parasport Jämtland Härjedalen och Fritidsbanken informerar om folkhälsa och fritidshjälpmedel. 

 • Informationsärende. 
  Helene Persson, hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen, informerar om taxor och avgifter i Region Jämtland Härjedalen.  

 • Diskussionsärende. 
  Ledamöterna i tillgänglighetsrådet ges möjlighet att uppdatera varandra om läget i respektive organisationstillhörighet. En lägesrapport återges om aktuellt läge i Region Jämtland Härjedalen. 

 • Diskussionsärende. 
  Enligt Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråds reglemente, punkten 4, ska tillgänglighetsrådet själv planera sin verksamhet. Tillgänglighetsrådets ledamöter uppmanas inkomma med förslag på ärenden och områden till Uppföljning och planering för tillgänglighetsrådet 2024. 

 •   10

  Tillgänglighetskonferens 2024

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.