Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av Föredragningslista

 •   3

  Upprop ledamöter

 •   4

  Val av justerare

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Coronaläget, vaccinationer - planering

 •   7

  Fika

 •   8

  Information - Vårdval Hörselvård

 •   9

  Tillgänglighetskonferens 2021 - Uppföljning

 •   10

  Kontaktlista

 •   11

  Övrigt

 • Catarina Espmark öppnar mötet. 

 • Enligt reglemente för Tillgänglighetsrådet har föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade har utsänts till ledamöter och ersättare. 

 • Upprop av ledamöter skedde genom Teams. 

 • § 4

  Val av justerare

 • § 5

  Föregående protokoll

 • Urban Tirén informerar om planeringen för vaccinering mot Covid-19.

  Gemensam målsättning i ök om genomförande av vaccinering mot Covid-19 mellan staten och SKR är att alla boende i Sverige 18 år och äldre ska erbjudas vaccinering första halvåret 2021

  •Prioriteringsordning i nationell plan från FoHM?

  •Fas 1 Säbo/hemsjukv/hemtjänst, personal nära dessa grupper, vuxna hushållskontakter?, ca 15 000 personer

  •Fas 2 från70 års ålder, vuxna som omfattas av LSS, övr hälso- och sjukvårdspersonal,? ca 25 000 personer

  •Fas 3 riskgrupper 18-69 år?, ca 15 000 personer

  •Fas 4 övriga?, ca 45 000 personer

  •Förtydliganden kommer kring riskgrupper

  Genomförda vaccinationer tom vecka 3, fas 1
  Totalt 3525 doser utlevererade i länet + 975 doser v 4.

  –Vaccinationsmottagning i Östersund, Campus

  Olika sätt att boka vaccination – webtidbok, ett telefonnummer, öppen mottagning

  Fördelning av vaccin varje vecka
  Små dosleveranser, ca 1000 doser per vecka, alla doser fördelas ut.

  Information om när det är dags att få vaccin kommer som information i dagspress, 1177 mm. Vilka vaccinationsplatser som finns, hur man kan boka mm

  Ingen kallelse skickas ut då denna vaccinering är frivillig.

  Två doser med 3-4 veckors mellanrum.

  Man kan inte välja vilket vaccin man vill ha.

  Hälsodeklaration ska fyllas i, en vid varje vaccinationstillfälle.

  Information på 1177.se besvarar många av de frågor som finns.

  När större mängder vaccin börjar att skickas ut så kommer fler mottagningar att öppna.

  Israel var först ut att teckna avtal och har vaccinerat många redan och har hunnit samla ett gediget underlag av ev. reaktioner av vaccinet. Det har också visat sig vaccinet ger väldigt gott skydd efter andra dosen. 

  Vanliga reaktioner är ont vid nålsticket, feber och huvudvärk. 
  Mindre vanliga reaktioner är väldigt sällsynta.

  Fråga: Vad är det som diskuteras i medierna nu?
  Svar: Storbritannien var före EU att teckna avtal med Astrazenica, det resulterar i att EU inte får så många doser som det var tänkt från början. Men diskussioner pågår. 

  Bra och upplysande information. Mycket osäkerhet har varit kring vilken fas man ingår i. Men det här förklarade mycket. 

  Fråga: Är det någon skillnad på vaccinerna? Eller är det samma produkt som skapas av samma företag? 
  Svar: Det är samma grund som de första vaccinerna skapas från. 
  Vaccinet är skapad med ny teknik och är inte likadant som de vacciner som vi redan har. 

  Fråga: Massvaccinationer: är det ingen risk med att så många människor ska samlas på samma ställe? 
  Svar: Jo, det är en risk, men det ska hanteras med försiktighet. 
  Fråga: Jag har en synskada och ser inte markeringarna, hur är det säkert för mig?
  Svar: Frågan skickas vidare till den Särskilda ledningen för vaccination, Paulina får svaret och distribuerar ut svaret till Tillgänglighetsrådet. 

  Fråga: Den nya bacillen som finns, ska det vara en tredje spruta mot den?
  Svar: Det diskuteras, vissa forskare säger att en tredje spruta kan behövas men det finns inget tydligt besked kring det just nu. Mycket kunskap saknas, men ger svar i framtiden. 

  Presentation skickas med protokollet. 
   

 • Regionstyrelsen beslutade dec 2020 att reda ut frågan till varför det är så lång väntetid för hörselvårdspatienter. Tidigare utredning genomfördes 2013.

  Per Byenfeldt och Lena Weinstock Sved informerar om Vårdval Hörselvård. 

  Synpunkter kring denna utredning kan mailas till lena.weinstock-sved@regionjh.se

  Att testa ut en hörapparat genererar tre besök, mätning/gjutning, utprovning och uppföljningsbesök. 

  Ett tillgänglighetsvärde togs fram, tom 210126
  Väntade nybesök: 1107 varav 930 har väntat mer än 3 månader. 
  Utdömda hörapparater (mer än 5 år gamla hörapparater):
  402 varav 294 har väntat mer än 3 månader.

  Fråga: Med denna rekrytering, innebär det att köerna minskar?
  Svar: Ja, det är målsättningen. 

  Fråga: Varför är det så långa köer? 
  Svar: Det är kombination av kompetensbrist och organisation. 

  Fråga: Ny EC har fått anställning mot Syn- och hörcentralen? Vad har synen med detta att göra? 
  Svar: Syn- och hörcentralen är en avdelning. 
  EC ska arbeta riktat mot hörselvården, den andra enheten inom ögon har två EC som sköter frågorna där. 

  Primär åldersgrupp är äldre, och de tycker ofta att det är jobbigt att resa. Och särskilt nu med den pandemi som råder så har resor ställts in. 

  Fråga: Blir det inte för stort uppdrag för den chef som ska anställas? Det är stora upptagningsområden.
  Svar: Nej, då det är inte är lika stort som inom synvården. 

  Fråga: Hur stor skillnad är det mellan grupperna? 
  Svar: Ca 2000 besök hos syncentralen och ca 1200 besök hos hörcentralen. 

  Fråga: Uppfattningen av synskadade i Jämtland är att synen är nedprioriterad gentemot hörseln. 
  Svar: Så är det inte, denna utredning är för hörselvården. Varför syncentralen inte är med är för att där fungerar den vård som det ska. 
  Hörcentralen kommer att flytta till Hus 9, där Pedagogiska hörselvården redan sitter. Detta resulterar att Hörselvården blir mer som en minimienhet. 

  Fråga: Varför ordnas det ingen utbildning inom audionomprogrammet? 
  Svar: Det är för att de utbildningar som finns är utlagda på de fyra universitet som är presenterade. Och att det inte finns tillräckligt med resurser för att hålla fler utbildningar. 

  Frågan i denna utredning är om det ska konkurrensutsättas delar av kedjan eller hela kedjan inom hörselvården. 

 • Lisa Whass har pratat med Johan Nilsson - Han ställer gärna upp och föreläser. Han är idrottslärare på Jämtlands gymnasium. Han tillsammans med sin fru har skrivit en bok om tillgänglighet i vår natur den heter: På rull o glid i Jämtland. Barnen tas med på fjället, när assistenter anställs så ska dessa ha ett friluftsintresse. Han bygger om kajaker, ser till att det finns ramper för olika miljöer så barnen kan vara med. 

  Från föregående protokoll. 
  Tillgänglighetskonferensen är flyttad till 26 augusti.

  Jämtlands Turism - Finns ev intresse att vara med men inget beslut - då ny VD tillträder 1/2 2021.

  Carina Moen skulle ta kontakt med Håkan, det har inte hunnits med. Ägaren till Bossön, kajakverksamheten - uppfattningen var att de tyckte det var lite för långt att resa till Jämtland, alt att hitta någon som är närmare. Eller nyttja Simon som varit med tidigare. 
  Björn - cyklar mycket varje år. Han har påverkat mycket i Stockholm att det inte ska finnas kullersten på många platser, att det kan innebära en risk att ha det. Det är viktigt för honom att även politiker samt kommunala och regionala tjänstemän kommer och lyssnar på honom. 
  Då är det viktigt att rådet tar ansvar och informerar ut om vikten att de närvarar denna dagen. 

  Länsstyrelsen - Väntar på återkoppling.

  Åre Folkhögskola, är intresserade att informera. 

  Peter Kärnberg är också aktuell som föreläsare. My kollar upp hur det ligger till med Peter och med killen som gillar att vandra. 

  Fjällkajakcentrum - My kollar upp om denna verksamhet finns. 

  Oklart om konferensen ska hållas inomhus eller utomhus. 
  Förhoppningen är att alla ska kunna träffas i augusti. Går det inte så ska det ske via digitala sändningar. 
  En uppfattning är att det är bättre att hålla en digital konferens då det kan vara för stora svårigheter att få till ljudet utomhus. 
  Rådet funderar vidare hur lunch och liknande ska lösas. 

  Inriktning: Rådet släpper Badhusparken och Jamtli och satsar i Hörsalen. 
  Plan A - ses på riktigt i Hörsalen
  Plan B - Digital konferens i Hörsalen. 

  Utskick med datum och infotext ska lämnas till kommunikation för att kunna börja göra reklam för Tillgänglighetskonferensen. 
  Rådet ger uppdrag till Catarina Espmark, Carina Moen, My Jansson och Paulina Selling för att arbeta fram ett underlag som kan skickas ut. De arbetar fram ett underlag på varsitt håll och träffas för ett möte.

  Huvudföreläsare
  Peter Kärnberg
  Bossön - Matti
  Johan Nilsson
  Åre Folkhögskola
   

 • Alla behöver skicka in aktuell mailadress och telefonnummer för att uppdatera kontaktlistan för rådsmedlemmarna. 

 • Catarina Espmark - Informerar om att Eva Åberg inte mår så bra. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.