Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Upprop av ledamöter

 •   4

  Val av justerare och tid för justering

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Aktuellt läge i verksamheterna och Region Jämtland Härjedalen

 • I enlighet med reglementet för Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen ska rådet själv planera sin verksamhet, mot den bakgrunden presenteras förslag på sammanträdestider inför 2022. Förslaget är enligt följande:
  A.U 3/2 och sammanträde 17/2
  A.U 28/4 och sammanträde 12/5
  A.U 8/9 och sammanträde 22/9
  A.U 24/11 och sammanträde 8/12

 • Information av Henrik Strömberg, kvalificerad handläggare Ledningen för kollektivtrafik, och Erik Sjaunja, kollektivtrafikstrateg Regionala trafikmyndigheten, om projektet Östersundslänken. 

 • Under Tillgänglighetsrådets sammanträde den 23/9 fick rådets ledamöter i uppdrag att lyfta frågan "Är Tillgänglighetsrådet ändamålsenligt utifrån dess syfte?" i de egna organisationerna och verksamheterna. Redovisning av svaren bestämdes till sammanträdet den 7/12. 

   

    

 •   11

  Tillgänglighetskonferens 2022

 •   12

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.