Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 • Informationsärende.
  Ledamöterna i rådet ges möjlighet att uppdatera varandra om läget i respektive organisationstillhörighet. Ordförande i rådet ger med stöd av sekreteraren en aktuell rapportering om läget i Region Jämtland Härjedalen. 
   

 • Utbildning för Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd. Fokus på;

  • utvärdering av tillgänglighetsrådets arbete mandatperioden 2019-2022

  • hur handlingar hittas på webbsidan 

 • Informationsärende. Pågående utredning om brukarmedverkan presenteras av Daniel Nilsson.

 • Genomgång av verksamhetsplan för 2023. Ledamöterna ges möjlighet att komma med inspel till verksamhetsplanen då tillgänglighetsrådet enligt sitt reglemente själva ska planera sin verksamhet. 

 • Genomgång av utvärdering efter tillgänglighetskonferens 2022 samt möjlighet till dialog om kommande konferens. 

 •   9

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.