Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Gemensam nämnd för IT-drift och stöd har upprättat ett årsbokslut för år 2017.

  Den gemensamma nämndens uppgift under 2017 var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster.

  Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits.

  När det gäller måluppfyllelse har IT-driften som levererats genom nämnden hållit hög kvalitet utan några störningar.

  Under året har Åre kommuns serverdrift flyttats över till regionens datacenter.

  Ett arbete med att utöka nämnden till alla övriga kommuner i länet samt de två regionförbunden har genomförts.

  Budget för den gemensamma nämnden bygger på de fasta kostnader som är kända och överenskomna mellan nämndens medlemmar och driftleverantören Tieto. Avvikelser från budget beror på att Åre kommun avropat konsultstöd för datordrift och vidareutveckling av sin IT-infrastruktur som inte ryms inom överenskomna fasta kostnader.

  Bilagor

 • Handlingar kommer senare.

 •   5

  Sammanträdesplanering 2018

 •   6

  Information om fler samverkansparter till nämnden

 • Enligt reglementet för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ska Region Jämtland Härjedalen utse en vice ordförande bland nämndens ledamöter.

  Nämnden ges därför tillfälle att lämna ett förslag till vice ordförande till Region Jämtland Härjedalens valberedning, som i sin tur lämnar förslaget till regionfullmäktige.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.