Hoppa över navigering

Möte 2018-08-24

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd. Den gemensamma nämndens uppdrag är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden.

  Ett förslag till verksamhetsplan för 2018 har upprättats för att beskriva nämndens arbete.

  Verksamhetsplanen innehåller framgångsfaktorer för nämndens arbete, budget samt uppföljningsplan och sammanträdesplanering.

  Bilagor

 •   4

  Upphandling telefoni- och datatrafik - Information

 •   5

  Införande av nytt IT-stöd för samordnad planering - LINK2

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.