Hoppa över navigering

Möte 2021-02-08

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har upprättat en årsredovisning för år 2020.

  Nämndens nuvarande uppgift är bred i sin utformning där samverkan politiskt och historiskt är en viktig faktor för länets utveckling.

  Några händelser utifrån nämndens verksamhet:

  • Nytt IT-stöd för samordnad planering, Link2, där genomförandeprojektet är avslutat och slutrapporten godkänts.

   

  • Förstudie gemensam löneadministration där Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen sökt samarbetsområden. Nämnden godkände slutrapporten men valde att inte gå vidare med ärendet.

   

  • Förstudie gemensam IT-serverdrift initierades av Krokoms kommun där målsättningen var att ta fram aktuella beslutsunderlag inklusive kostnadsberäkningar, samt svara på vilka förutsättningar som finns för gemensamma, standardiserade och kostnadseffektiva lösningar. Förstudien skickades på remiss till nämndens parter där det framkom ett visst intresse för samverkan men att tid och resurser inte funnits under året.

   

  • Gemensamt dataskyddsombud där intresserade parter vill få ett gemensamt stöd för kommunerna och regionen i deras befintliga arbete med personuppgifter så att dataskyddsförordningen skulle kunna efterlevas. Ärendet är nu lyft till regiondirektören.


  Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett nollresultat.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.