Hoppa över navigering

Möte 2019-04-05

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Kommunerna har behov av ökade resurser inom dataskyddsfrågor men också att utveckla insatser och kunskap inom detta nya arbetsområde. Genom att anställa ett oberoende dataskyddsombud som arbetar med tillsyn bedöms nuvarande behovsbild tillgodoses.

  Tjänsten knyts till nämnden dels genom arbetsgivaransvar, finansiering samt genom en framskriven vägledning kring tillsyn inom dataskyddsfrågor. Denna vägledning får särskilt stor betydelse i samband med uppföljning av nämndens verksamhet. Även de parter som inte samarbetar kring gemensamt dataskyddsombud kan vid önskemål nyttja vägledningen.

  Uppgift för gemensamt dataskyddsombud

  • Arbeta med stödjande tillsyn av parternas verksamheter kopplat till dataskyddsförordningens regelverk
  • Genom rådgivning, utbildning och information skapa förutsättningar för parternas efterlevnad av dataskyddslagstiftningen
  • Planera och genomföra revisioner inom dataskydd hos parterna 
  • Säkerställa att parterna har förutsättningar för, och utför, konsekvensbedömningar (DPIA) enligt Dataskyddsförordningen
  • Stöd för parternas grundläggande hantering så som exempelvis registerförteckningar 
  • Bistå parterna i samband med incidentrapportering till Datainspektionen
  • Delta i det regionala nätverket för samordning i dataskyddsfrågor
    

  Samverkansnämndens gemensamma vägledning kring tillsyn inom dataskyddsfrågor
  En gemensam vägledning för nämndens parter hur arbete med dataskyddsfrågor ska hanteras av ett gemensamt dataskyddsombud.

  Förutsättningar och rekrytering
  Tjänsten finansieras och anställs via nämnden. I och med det tillfaller också arbetsgivaransvaret nämnden. Geografisk placering sker hos någon av ärendets deltagande parter. Ett separat samarbetsavtal tas fram för deltagande parter.

  Rekryteringen sker i enlighet med datainspektionens riktlinjer när det kommer till rekrytering av rätt kompetens. Dataskyddsombudet ska ha tillräcklig kunskap om dataskyddslagstiftningen och om organisationens verksamhet för att kunna följa personuppgiftsbehandlingen och för att kunna säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt.

  Finansiering anställning
  Lönemässig föreslås en kalkyl på 40 000 kr per månad. Utfallet, 840 236 kr per år delas solidariskt på deltagande parter. Även arbetstiden fördelas solidariskt på deltagande parter.

  Bilagor

 • Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör inom Region Jämtland Härjedalen presenterar E-hälsocentrum.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.