Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Katarina Nyberg Finn (S), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 14

  Val av justerare

 • En preliminär dagordning har skickats ut inför sammanträdet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll. 


  Inga synpunkter framförs.

 • Moa Lindunger (projektledare) från PwC föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut
  separat).


  Presentationen omfattar:
  • Planering maj-oktober 2024.


  • Summering av workshop 27 maj:

  - Grundprinciper för samverkan,

  - Medskick från förtroendevalda.

   

  • Samverkansavtal: 

  - Kort summering,

  - Frågor och funderingar.


  • Resursfördelningsmodell:

  - Kort summering,

  - Frågor och funderingar.


  I den efterföljande delen lyfter ordföranden frågor om beredningsprocessen inför rekommendationsbeslut i SVOM, som planeras till den 11 oktober 2024. En diskussion följer om hur det ser ut hos de olika parterna. Vidare uttalar sig Andreas Karlsson (C). Moa kommenterar de frågor som lyfts.

 • Bakgrund

  Vid SVOM den 23 februari 2024, § 11, beslutades följande:
  1. Information om utvecklingen av utskrivningsklara från sjukhuset diskuteras mer utförligt
  vid nästkommande SVOM,
  2. Regionen och Östersunds kommun ska göra dragningen gemensamt.

   

  Elsy Bäckström och Bodil Evertsson föredrar vid dagens sammanträde ärendet med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Bakgrunden i lagstiftning osv. presenteras, liksom utförlig statistik för åren 2017-2023. Vidare förevisas dagsbeloppet/betalningsansvaret för de olika åren.

   

  I den efterföljande delen uttalar sig Bo-Göran Danielsson (C) och Margareta Winberg (S).

 • Fredagsgruppens presidium har reviderat SVOM:s balanslista. Fredagsgruppen och SamReKo HSI har den 17 maj 2024 getts möjlighet att inkomma med synpunkter på dokumentet.

   

  Elin Ring och Lisbet Gibson föredrar ärendet vid dagens sammanträde med utgångspunkt i, med kallelsen, utskickat underlag.

  Bilagor

 • Elin Ring och Elsy Bäckström föredrar ärendet med stöd i en PPT (skickas ut separat).
  En nulägesbild av status i arbetet förevisas.

   

  En diskussion följer om olika delar av arbetet. Ordföranden sammanfattar diskussionen.

 • Carina Vaksdal, Barnahus Jämtland Härjedalen, föredrar ärendet med stöd i, med kallelsen, utskickat underlag och en PPT (skickas ut separat).

   

  Presentationen omfattar:

  • Syfte och mål med Barnahus,
  • Verksamhetsberättelsen för Barnahus Jämtlands län 2023,
  • Utveckling,
  • Framtida inriktning,
  • Resultat.

   

  In den efterföljande delen ställer Margareta Winberg (S) en fråga om vad som sker efter ett barnförhör, när barnet kommer hem. Carina besvarar frågan. Vidare diskuteras omhändertagande av barn i olika typer av situationer. 

  Bilagor

 • Anna Lindestig och Mikael Lec Alsén föredrar ärendet med stöd i, med kallelsen, utskickat underlag.

   

  Presentationen omfattar:

  • Bakgrund,
  • Verksamhetsberättelsen för Mini-Maria 2023,
  • Särskilt om bemanning,
  • Särskilt om app för kontakt med Mini-Maria m.m.,
  • Utveckling framöver.

   

  In den efterföljande delen diskuteras tidsaspekter, att få ungdomar medvetna om Mini-Maria, nuläget gällande användning av alkohol och droger i Jämtlands län, liksom skolhälsovården. Anna och Mikael besvarar de frågor som ställs. 

  Bilagor

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.