Hoppa över navigering
 • Protokollet sänds ut per e-post till ordförande och justerare och godkänns denna väg. När det är godkänt sänds det ut till samverkansrådets ledamöter och ersättare, samt till respektive kommunbrevlåda. Protokollet skrivs under vid nästa sammanträde.

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 •   3

  Programskrivning Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027

 •   4

  Tema: Infrastruktur

 •   5

  Ärenden till nästa sammanträde

 •   6

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.