Hoppa över navigering
 • Ordförande Kia Carlsson önskar alla välkomna och öppnar sammanträdet.

 • Pär Byenfeldt, Verksamhetsområdeschef område Ögon-Öron-Näsa-hals kliniken, informerar Patientnämnden om deras verksamhet.

 • Sandra Hedman, Enhetschef Samordningskansliet, informerar Patientnämnden om Region Jämtland Härjedalens nya politiska organisation samt styrdokument.

 • Catarina Antán väljs att justera dagens protokoll.

 • § 40

  Föredragslista fastställs

 • Justering av föregående protokoll: Vid föregående sammanträde fattades beslut om öppna möten. Detta saknas i protokollet.

 • Anette Rydström, Förvaltningschef Patientnämndens förvaltning informerar om förvaltningens uppdrag och verksamhet. Frågan väcktes om hur den fakta och underlag som presenteras omsätts i det politiska arbetet för patientnämndens ledamöter.

 • Anette Rydström informerar om aktivitetsplan- kommunikation för Patientnämnden.

 • Anette Rydström informerar nämnden  om verksamhetsplan 2019.

 • Ulrika Eriksson, Utredare Patientnämndens förvaltning informerar nämnden om produktion och trender för första tertialen 2019.

 • Inga inkomna ärenden under perioden. Nämnden informeras om att förvaltningschef haft kontakt med bisamordnare vid område psykiatri för att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om varandras uppdrag.

 • Örjan Sundberg, Utredare och stödpersonsansvarig vid Patientnämndens förvaltning informerar nämnden om antal tillsatta och pågående uppdrag. Informeras om att det nyligen genomförts en utbildningsdag för stödpersonerna där fysioterapeut och arbetsterapeut från psykiatrin föreläste. Stödpersonsansvarig har haft kontakt med chefsöverläkare vid område psykiatri för att få mer information kring orsaken till det minskade antalet inkomna stödpersonsförfrågningar. Orsaken till detta kan vara ett gott omhändertagande på avdelningarna, samt att allt fler vårdas inom öppen tvångsvård.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om Delårsbokslut för april 2019.

 • Nämnden informeras om Budgetframställan 2020.

 • Uppföljning av internkontrollplan 2019.

 • Ulrika Eriksson informerar nämnden om senaste rapporten: Patienters och närståendes synpunkter på sjukresor.

 • Utförda aktiviteter:

  Samverkansforum, Patientsäkerhet 20/3

  Område Ögon/Öron ledningsgrupp 20/3

  Patientföreningen ILCO 24/3

  Tjänstemannaregionkonferens (video) 28/3

  Föreläsning patientföreningen Jämtgubben 3/4

  Område medicin ledningsgrupp 8/4

  Regionfullmäktige 16-17/4

  Möte med vård och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun 23/4

  Område akut ledningsgrupp 30/4

  Föreläsning Miun, sjuksköterskeprogrammet 10/5

  Stödpersonsutbildning 10/5

  Regional politikerkonferens 13-14/5

  Primärvårdens ledningsgrupp 14/5

   

  Kommande aktiviteter:

  Kommunbesök Bräcke 22/5

  Föreläsning AT-intro 28/5

  Kerstin Norrbin, utvecklingschef för Forsknings- utbildnings- och utvecklingsavdelningen besöker Patientnämndens förvaltning 28/5

  Kommunbesök Åre, hösten 2019

  Regionkonferens 2020

   

   

   

 • Nämnden informeras om den samverkan Patientnämndens förvaltning haft med vård och omsorgsanalys, VSP användarmöte, utbildning i facilitering och Raindance samt att förvaltningen haft besök av Magnus Moberg, Utredare vid Patientnämndens förvaltning i Gävleborg.

   

   

   

   

 • Revisionsrapport för 2018 av Patientnämnden

  Begäran av uppgifter område kvinna - Aftonbladet

  Årsbokslut Patientnämnden 2018 (RS/145/2019)

 • § 55

  Patientnämndssammanträden 2020

 • 12 september 2019, konferensrum Ändsjön, Köpmangatan 21

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.