Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdet öppnas, upprop

 • Digital justering 23 augusti.

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • 1. Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ordförande tillika ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  2. Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ledamot med utökat ansvarsområde för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  3. Krisledningsnämnden: Fyllnadsval av ordförande tillika ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  4. Norra sjukvårdsregionförbundet: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  5. Kommuninvest ekonomisk förening: Fyllnadsval av ombud för perioden fram till och med årsstämma 2023 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  6. Regionens samverkansråd: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  7. Norrlands nätverk för Musikteater och Dans: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  8. Naboer AB: Nominera ledamot för perioden fram till och med årsstämma 2023 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.