Hoppa över navigering
 • Region Jämtland Härjedalen beslutade den 24 januari att inom område Näringsliv avsätta resurser till att undersöka möjligheterna för att rigga ett ramprojekt mot TO4. Område Näringsliv har för avsikt att lämna in en ansökan om ett ramprogram inom det regionala strukturfondsprogrammet för mellersta Norrland, insatsområde ”Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer”. Syftet med ansökan är att stödja möjligheterna för företag att utvecklas miljömässigt och därigenom förbättra sin lönsamhet.

  Preliminärt planeras den totala omslutningen i ramprogrammet uppgå till ca 50 miljoner kronor, varav Region Jämtland Härjedalens del (50 procent av den totala omslutningen) föreslås avsättas ur de regionala tillväxtmedlen. Exakt summa preciseras i den ansökan som ska skickas till Tillväxtverket senast den 15 mars 2018. Då ansökan ännu inte är färdigställd föreslås att arbetsutskottet vid dess sammanträde den 13 mars beslutar om ansökan.

  Bilagor

  • Meddelande från AB Transitio om aktiers övergång (Landstinget Dalarna) (RUN/539/2017)
  • Beslut från Kulturrådet: Fördelning av vissa statsbidrag för förstärkning av scenkonsten år 2018 (RUN/98/2018)
  • Beslut från Östersunds kommun: Ansvar för kollektivtrafik avseende stadsbussarna (RUN/52/2018)
  • Rapport: Mittstråket version 1.0 - Analys av stationslägen och trafikering längs Mittstråket (RUN/105/2018)
  • Rapport: Uppföljning - Integration 2017 (RUN/9/2015)
  • Kallelse till Peak Region AB årsstämma 2018 (RUN/90/2018)
  • Kallelse till AB Transitio årsstämma 2018 (RUN/99/2018)
  • Protokoll: Regionens samverkansråd 2018-02-05
  • Protokoll: Utskottet för infrastruktur 2018-02-02
  • Protokoll: Arbetsutskottet 2018-02-06
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.