Hoppa över navigering

Möte 2018-02-13

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjort tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • Den 3 juli 2017, § 113, beslutare regionfullmäktige om Finansplan 2018-2020. Den baserades på ett prognostiserat resultat för 2017 på minus 110 miljoner kronor. Årets resultat 2017 enligt preliminärt bokslut blev minus 233 miljoner kronor. De ekonomiska förutsättningarna inför 2018 har därmed förändrats markant. Under hösten har nuvarande regering fattat beslut om en utökning till kommuner och landsting av de så kallade välfärdsmiljarderna samt flera nya riktade statsbidrag. För att få ett bättre underlag för den ekonomiska styrningen har därför finansplanen uppdaterats med nya bidrag samt den senaste intäktsprognosen från SKL i december 2017.

  Trots ytterligare tillskott, beräknas finansieringen öka med endast 2,1 – 2,2 procent 2019 - 2020, efter en stark inledning med 3,3 procent 2018. Intäkterna ökar därmed tidvis mindre än kostnaderna enligt landstingsprisindex (LPIK), och i en betydligt lägre takt än genomsnittet för regionens nettokostnader på 4,2 procent sedan ett antal år.

  För att komma tillrätta med den nuvarande ekonomiska obalansen behövs en kombination av åtgärder - en medveten bromsning av volymtillväxten, strukturåtgärder och översyn av finansieringen. Enbart strukturåtgärder är otillräckligt om volymen samtidigt växer snabbt. Underskottet är alltför stort för att täckas bara genom att bromsa nettokostnadsökningen och en skattehöjning skulle inte räcka. Skatten skulle därefter behöva höjas varje år, om inget görs åt volym- och kostnadsökningen.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.